بند امیر بامیان

Comments

رضا نقطه said…
یاعلی!
آغای ساحل عزیز، ویب عالی داری با معلومات جامع و مورد استفاده
متشکرم از معلومات که برای نسل نو میدهید
بدرود