بامیان از چشم دوربین

Comments

Anonymous said…
آکو بِیَد خوبگ شی بود. تا بالی بامیو ره از این چیم انداز هوش نکده دوم.
zeder said…
What for a peaceful scene...
Very fine pictures,congratulations...Regards from Berlin,
Uwe-Jens
Hameed Nori said…
سلام ساحل جان ! بااین عکس طوفان کردی واقعاً عالیست.