حمل و نقل در ولایت مزار شریف

Comments

Anonymous said…
باز هم از مزار
Hameed Nori said…
واه بسیار عکس جالب و زیباست