می جنگیم حتی اگر به قیمت جان هزار نفر تمام شود

(علم گل کوچی) برای گرفتن گزارش کامل اینجا را کلیک نمائید

Comments

Hameed Nori said…
درود! واقعاً خیلی درد آور است. نعلت به آنعده از کسانیکه اینقدر بیرحم اند. از خداوند میخواهم کوچی های بیرحم نابود شوند.
zeder said…
War is horrible!
Uwe-Jens
Basir Seerat said…
این عکس ها خیلی خشین است
رضا جان وردارش، بیننده های این وبلاگ به نگاه مثبت تو نیاز دارد نه خشونت