تیر انداز

Comments

Hameed Nori said…
سلام! بار اول است كه تير و كمان را به دست يك هموطنم ديدم. عكسي خيلي مقبول است. موفق باشي
سلام دوست من
وبلاگ زیبای داری ونام زیبای هم انتخاب کردی.
موفق بلشید.
Anonymous said…
بی شک والله! حالی آوازخوان نامدار مو و شومو تک تیرانداز بخت آینده ی افغانستان شده.
Anonymous said…
وبلاک حرفه یی تون را لینک کردم - هردوشان خیلی پرمتحوا بودند
www.balkhjournalism.blogsky.com

Faisal