درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد

Comments

Anonymous said…
عكس اولي عالي است
Hameed Nori said…
سلام ساحل عزیز! انشاالله صحتمند باشی! یک عکاس باید دید عالی مثل شما داشته باشد. واقعا این دوتا عکس خیلی مقبول است. موقع عکاسی یگان صحنه کم یاب است که به عکاسان دست میدهد. دعا کردم ازهمان صحنه ها زیاد برای شما اتفاق بیافتد
W drodze... said…
So sweet and beautiful! :) Almost like my cat :)
Anonymous said…
اگر یک عکس دیگر هم اضافه می کردی به نظرم می شد فوتو استوری.
عالی است.