زمستان غزني

Winter of Ghazni

Comments

Hameed Nori said…
سلام! بسیار زیبا واقعاً عالیست. همچنان الگوی وبلاگت خیلی مقبول شده
W drodze... said…
Wonderful photos! :) My best wishes.
Ula