عكس هاي جالب از ولايت غزني و باميان

مسافرت با الاغ خوب است در صورتيكه استقلاليت داشته باشيم نه به اين شكل، بند امير باميان 1388

روي گوسفند بهترين جا براي خوابيدن است، ولايت غزني 1388

چوپان كودك، ولايت غزني 1388

Comments

علي محمد اميد said…
سلام دوست من، عكس اولي خوب است اما بايد كمي بازتر مي گرفتي كه فضاي بيشتر مي داشت. اما باز هم خوب است منتظر كارهاي بيشتر تان هستم
مصطفي كابلي said…
زياد هم خوب نيست
انجمن گفتگوی اينترنتی افغانستان said…
انجمن گفتگوی اينترنتی افغانستان
با سلام
ما در انجمن بخشي براي معرفي ولايتهاي افغانستان داير كرده ايم با توجه به مطالب غني وبلاگتان ميتوانيد ما را در بهبود كار همراهي كنيد
همچنين ميتوانيد در مسابقات ما شركت كنيد
http://gofteman.pops.tv/-f20/--t315.htm